Montessori módszer

Módszerünk, melynek megalkotója Montessori Mária, egy gyermekközpontú oktatási szemlélet, ami a gyermekek tudományos megfigyelésén alapul. Dr Montessori módszere időtállónak bizonyult, 100 éve sikeresen alkalmazzák különböző kultúrákban a világ minden táján. Montessori Mária (1870-1952) Olaszország első orvosnője volt. További tanulmányok után 1907-ben megnyitotta a Casa dei Bambini-t az első Gyermekek házát a 3-6 éves korú gyermekek számára. Az itt végzett megfigyeléseire, addigi tapasztalataira alapozva dolgozta ki sajátos módszerét, mely azóta világszerte elterjedt.

Az általa megálmodott és megvalósított irányelvek a következők

 • Szabadságra, önállóságra és önművelésre nevelés
 • Kötelező haladási ütem helyett a saját fejlődési ütem, az egyénre szabott fejlesztés a meghatározó
 • Segítő, támogató, tájékoztató, csak a legszükségesebb esetben beavatkozó pedagógusok nevelnek, a parancsoló, irányító és az ismereteket közlő pedagógus helyett
 • Önálló tanulás a tanításközpontúság helyett
 • Minden gyermek életében vannak fogékony periódusok, ezekben az időszakokban az intenzív érdeklődés hatására a tudást különösebb erőfeszítés nélkül szívja magába a gyermek
 • Az ismereteket lényegükben hordozó szemléltető eszközök, szabad polcokon elhelyezett, igényeknek megfelelően választhatók és ennek megfelelően tervezett környezetben alkotják a nevelés színterét.

Minden gyermek számára biztosítanunk kell a szabad felfedezés örömét és az önálló problémamegoldás lehetőségét.

Eszközrendszerünk

Az ismereteket lényegükben hordozó szemléltető eszközök szabad polcokon vannak elhelyezve, mintegy megteremtve ezzel az optimális környezetet a fejlődéshez, önálló tanuláshoz.

 • Az érzékszervek fejlesztése
 • A mindennapi élet gyakorlatai
 • Anyanyelvi nevelés
 • Matematikai nevelés
 • Kozmikus nevelés
 • Művészeti nevelés (irodalom, zene, vizuális munka)
 • Testi nevelés és úszás

Az óvodai nevelésünk mindennapjait az ezen területeken való munkálkodás határozza meg, integrálva a testi nevelést és az angol oktatást.

A Montessori pedagógia sajátossága, hogy olyan speciális eszközökkel való nevelést, oktatást tartalmaz, amely a hagyományos és más alternatív módszerekben nem található.

Angol nyelv beemelése és megjelenése

A 2002-ben induló óvodánk, Magyarországon először, ötvözte a Montessori pedagógiát egy idegen nyelv beemelésével. Az elmúlt 18 év tapasztalatai ékesen bizonyítják, hogy az angol nyelv megismerése ebben az életkorban két nyelv egyidejűleg való hallása, a gyermeki fejlődést elősegíti, könnyebbé teszik alkalmazkodásukat, problémamegoldó és differenciáló képességüket, illetve az idegen nyelv iránti természetes kíváncsiságukat.

Így intézményünkben, tehetséggondozás, illetve szülői igényeknek megfelelően, a gyerekek lehetőséget kapnak az angol nyelv megismerésére és gyakorlására szakképzett szakemberek irányításával.

Pedagógusaink

Hierholczné Faragó Tünde

intézmény alapító, fenntartó / szakmai vezető / Montessori óvodapedagógus

Szabóné Haulik Judit

intézményvezető / magyarul nevelő óvodapedagógus / Montessori pedagógus

Fazekas Tímea

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus

Teski Annamária

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus

Varga Rebeka Mónika

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus

Tóth Regina

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Miklós Mónika

Montessori végzettségű csecsemő- és kisgyermeknevelő

Márkusz Panni

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus

Szobota Erzsébet

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus / tanító

adminPedagógiánk