Montessori módszer

Módszerünk, melynek megalkotója Montessori Mária, egy gyermekközpontú oktatási szemlélet, ami a gyermekek tudományos megfigyelésén alapul. Dr Montessori módszere időtállónak bizonyult, 100 éve sikeresen alkalmazzák különböző kultúrákban a világ minden táján. Montessori Mária (1870-1952) Olaszország első orvosnője volt. További tanulmányok után 1907-ben megnyitotta a Casa dei Bambini-t az első Gyermekek házát a 3-6 éves korú gyermekek számára. Az itt végzett megfigyeléseire, addigi tapasztalataira alapozva dolgozta ki sajátos módszerét, mely azóta világszerte elterjedt.

Az általa megálmodott és megvalósított irányelvek a következők

 • Szabadságra, önállóságra és önművelésre nevelés
 • Kötelező haladási ütem helyett a saját fejlődési ütem, az egyénre szabott fejlesztés a meghatározó
 • Segítő, támogató, tájékoztató, csak a legszükségesebb esetben beavatkozó pedagógusok nevelnek, a parancsoló, irányító és az ismereteket közlő pedagógus helyett
 • Önálló tanulás a tanításközpontúság helyett
 • Minden gyermek életében vannak fogékony periódusok, ezekben az időszakokban az intenzív érdeklődés hatására a tudást különösebb erőfeszítés nélkül szívja magába a gyermek
 • Az ismereteket lényegükben hordozó szemléltető eszközök, szabad polcokon elhelyezett, igényeknek megfelelően választhatók és ennek megfelelően tervezett környezetben alkotják a nevelés színterét.

Minden gyermek számára biztosítanunk kell a szabad felfedezés örömét és az önálló problémamegoldás lehetőségét.

Eszközrendszerünk

Az ismereteket lényegükben hordozó szemléltető eszközök szabad polcokon vannak elhelyezve, mintegy megteremtve ezzel az optimális környezetet a fejlődéshez, önálló tanuláshoz.

 • Az érzékszervek fejlesztése
 • A mindennapi élet gyakorlatai
 • Anyanyelvi nevelés
 • Matematikai nevelés
 • Kozmikus nevelés
 • Művészeti nevelés (irodalom, zene, vizuális munka)
 • Testi nevelés és úszás

Az óvodai nevelésünk mindennapjait az ezen területeken való munkálkodás határozza meg, integrálva a testi nevelést és az angol oktatást.

A Montessori pedagógia sajátossága, hogy olyan speciális eszközökkel való nevelést, oktatást tartalmaz, amely a hagyományos és más alternatív módszerekben nem található.

Angol nyelv beemelése és megjelenése

Angol-Magyar oktatás

A 2002-ben induló óvodánk, Magyarországon először, ötvözte a Montessori pedagógiát egy idegen nyelv beemelésével. Az elmúlt 20 év tapasztalatai ékesen bizonyítják, hogy az angol nyelv megismerése ebben az életkorban két nyelv egyidejűleg való hallása, a gyermeki fejlődést elősegíti, könnyebbé teszik alkalmazkodásukat, problémamegoldó és differenciáló képességüket, illetve az idegen nyelv iránti természetes kíváncsiságukat.

Így intézményünkben, tehetséggondozás, illetve szülői igényeknek megfelelően, a gyerekek lehetőséget kapnak az angol nyelv megismerésére és gyakorlására szakképzett szakemberek irányításával.

Pedagógusaink

Boskovitzné Tóth Nikoletta

Intézményvezető, Magyarul nevelő szakvizsgás óvodapedagógus

Sivák Noémi

Magyar nyelvű foglalkozást vezető pedagógus

Hierholczné Faragó Tünde

intézmény alapító, fenntartó / szakmai vezető / Montessori óvodapedagógus

Fazekas Tímea

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus

Teski Annamária

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus

Varga Rebeka Mónika

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus

Tóth Regina

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Miklós Mónika

Montessori végzettségű csecsemő- és kisgyermeknevelő

Márkusz Panni

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus

Szobota Erzsébet

angol nyelvi foglalkozást vezető pedagógus / Montessori pedagógus / tanító

adminPedagógiánk