Napjaink

Az önállóságra való nevelés kétnyelvű a Montessori Tehetség Bölcsődében

Intézményünkben a 10 évvel ezelőtt elindított óvodai csoport mellett, 5 éve kezdte el működését a mai bölcsődei, amely 14 gyermeket foglalkoztat, életkoruk 1,5 – 3,5 év.

A bölcsődébe kerülés igen nagy mérföldkő a gyermek életében, hiszen az eddigi biztonságot nyújtó otthoni légkörből hirtelen egy gyermekzsivajtól nyüzsgő, ismeretlen közegbe csöppen, ahol új szokásokkal, szabályokkal szembesül. Már a bölcsődébe kerüléskor lényeges, hogy a gyermekek rendezett, előkészített környezetbe kerüljenek, mert ekkor kezdenek el megismerkedni a szabályokkal. Montessori pedagógiája is hangsúlyozza a rend fontos szerepét, hiszen alkalmazkodniuk kell egymáshoz és különböző, eddig nem ismert helyzetekhez. A szokás- és szabályrendszer megismertetése majd interiorizálódása alapvető feladat, és ha már ezzel tisztában vannak, akkor érzik magukat harmonikusan és biztonságban. A 2-3 éves korú gyermekeknél a bölcsődében eltöltött idő jelentős részét a gondozási műveletek teszik ki. Éppen ezért nagyon fontos a gondosan megtervezett, de szükség esetén rugalmasan kezelendő napirend.

A bölcsődében minden területről találhatóak Montessori eszközök, melyek ennek a korosztálynak ajánlottak. A mindennapi élet gyakorlatai és praktikus eszközei gyakrabban szerepet kapnak, mert nagyban segítik a gyerekek önállóvá válását.

A mindennapi élet gyakorlatainak elsődleges területe a szocializáció.

A kapcsolattartási normákat már az első pillanattól gyakoroljuk. Példát mutatunk azzal, ahogyan köszönünk, kommunikálunk, illetve. ahogyan megoldjuk a különböző konfliktushelyzeteket.

Másik területe a fürdőszobai tevékenységek gyakorlása. A gyerekek számára nagy örömöt jelent a testméretüknek megfelelő méretű mosdóval való találkozás. Ez a fogékony periódus nagyon jól kihasználható arra, hogy megtanulják a helyes kézmosás szabályait, továbbá a törölköző megfelelő használatát. A kézmosás nálunk a folyékony szappan lenyomásával történik, amihez megfelelő izomerő szükséges.  A csap kinyitása, elzárása és a szappantartó lenyomása közben fejlődik finommotorikájuk is. Mivel ezek mindennap ismétlődő, gyakori cselekvések, így a gyerekekben könnyedén és hamar interiorizálódik, hogy a nap melyik tevékenységéhez kötődik a mosdóhasználat. (Például: A vizuális tevékenységek befejeztével, udvari játok után, az étkezések előtt és után, a toalett használat után.)

A csoportba érkező gyermekek többsége itt tanulja meg a helyes étkezési szokásokat is, hiszen naponta ismételjük, hogyan üljünk le, toljuk be a széket, hogyan terítsünk meg, használjuk az evőeszközöket, szalvétát és étkezés után hogyan pakoljunk el. A gyerekek szívesen vesznek részt az asztalterítésben, akár egy vizuális tevékenység megkezdése előtt, akár az étkezés alkalmával. Szeretnek tányérokat, evőeszközöket, szalvétát, előkét kiosztani egymásnak, segítve ezzel a gondozónők és a dajka munkáját. Gyakran előfordul ennél a korosztálynál, hogy étkezés közben véletlenül kiöntik a folyadékot az asztalra vagy akár a földre. A feltakarításban is nagy örömmel vesznek részt. Segítenek az asztalt le-, illetve a padlót feltörölni. A gyerekeknek lehetőségük van játszva is gyakorolni az asztalterítést az általunk készített eszközzel.

A kanál helyes használatát a magok kanalazása készíti elő, ami nemcsak az önálló étkezésben nyújt segítséget, hanem a csukló- és kéz forgatását, edzését is fejleszti.

Nagyon figyelnünk kell arra, hogy mit helyezünk el a tálcákon, hiszen életkori sajátosságukból fakadóan a gyermekek mindent a szájukba (esetleg orrukba, fülükbe) tesznek, ezért mérlegelni kell, mi az, amit nagyobb kockázat nélkül is elérhető közelségben tarthatunk. Például a jelenlegi gyermekeink között is többen szívesen ették a nyers tésztát, babot. Mindig megpróbáljuk megértetetni a gyermekekkel, hogy mi minden jót lehet az evésen kívül ezekkel a magvakkal játszani, (képkészítés, kanalazás stb.), azonban nem minden gyermek érett még erre a feladatra, számukra színes pamacsokat kínálunk fel.

Míg kezdetben csak magokat öntünk kancsóból, ezt később már vízzel is próbálják a gyerekek.

Fokozatosan tanulják meg a kancsóból öntés helyes technikáját, de olykor az is előfordul, hogy a víz kicsordul, ami igen nagy örömöt jelent számukra. Ezek a tevékenységek felkészítik a gyerekeket az óvodai életre, ahol már önállóan szednek ételt, töltenek folyadékot maguknak, eltérően a bölcsődei szokásoktól.

A mindennapi élet gyakorlataihoz tartozik az öltözködés is. Mivel ebben a korban kezdik el megtanulni a helyes öltözködés technikáit, így a különböző keretekkel való játék, azok rendeltetésszerű használata nagy segítséget nyújt az öltözködés terén a különböző lábbelik és ruhadarabok le- és felvételében.

A mi bölcsődénkben igen kedvelt a keret gombokkal, patentgombokkal és tépőzárral. Nagy örömöt jelent a gyerekek számára, ha sikereket érnek el a babák és egymás öltöztetésénél is.  Gombolni ugyan még nem tud minden kisgyermek, de vannak példák arra, hogy 2 és fél évesen már ügyesen el tudják végezni ezt a műveletet is. Természetesen a keretek használata nemcsak az önálló öltözködés előkészítésére szolgál, hanem szintén fejleszti a finommotorikát .

Az önállóságra való nevelés és a mindennapi élet gyakorlatai két nyelven történik intézményünkben.

A korai angol nyelv megalapozása már a bölcsődében megkezdődik, ami erős alapot ad a gyermekek számára. Úgy gondolom, hogy ez a periódus a legoptimálisabb az idegen nyelv megismertetésére, megszerettetésére.

Az angol nyelvi input szituációkon keresztül, cselekménysort ismételve, gesztusokból olvasva, a nagyobb gyermekek által modellkövetéssel, szociális tanulással természetesen, könnyedén történik, ami persze egyénileg eltérő.

Tapasztaltból mondhatom, hogy nincs olyan gyermek aki idegenkedne az angol nyelv hallatán, sőt már igen sokan használnak maguktól szavakat.

Az öltöztetés során elhangzó angol nyelvi kifejezések, dalok is nagyszerű lehetőséget kínálnak az angol nyelv megismertetésére. A gyerekek szeretik ismételni a lábbelik és egyes ruhaneműk neveit angolul. Gyakran előfordul, hogy a nagyobbak segítenek a kisebbek öltöztetésében, és akkor is szívesen használják az angol nyelvet. Mindazonáltal megtanulják az önálló öltözködést is.

Kör 

Nálunk a kör köszönéssel kezdődik, így könnyedén megtanulják a szociális viselkedési formákat. Megtanuljuk egymás nevét, a napok neveit, az évszakokat, Beszélgetünk az időjárásról, az éppen aktuális ünnepkörről. Zenei neveléssel, sok-sok cselekvéses-mozgásos énekkel „action rhymes”-al, sok-sok verssel, mesével, bábozással kiegészítve tesszük motíválhatóvá a kört, ami egyszerűbbé teszi az idegen nyelv elsajátítását is. Igen népszerű az állatok mozgásának, hangjának utánozása, időjáráshoz kapcsolódó énekek, a vonatos mondókák, a testrészek megismerésére szolgáló énekek.

Csend megélése, csendjáték

Nálunk a kör csendjátékkal vagy vonalon való járással, járásgyakorlattal zárul. A csendjáték annyiban különbözik az óvodától, hogy itt még kisebb segítséget kell nyújtani.  Például ha gyöngyöket veszünk ki egy tálkából, vannak gyermekek, akiknél még el kell mondani, hogy mi a feladat, de  többnyire nagyon ügyesek a gyerekek. A csend megélése és az egymásra figyelés mellett, angolul megtanulhatják a számlálást. Például, hogy hány darab gyöngyöt vegyünk ki, milyen a színük stb.

A Montessori eszközökkel való ismerkedés, rendeltetésszerű használatának elsajátítása mellet sokan már angolul is meg tudják nevezni a színeket.

Néhányan tudják már az egyszerű dimenziókülönbségeket mint például a „nagy” és „kicsi”. Ügyesen számlálnak angolul 1-től 5-ig vagy akár 10-ig mondókák, énekek segítségével.

A fenti tevékenységeket a gyerekek fokozatosan önállóan végzik, így elindulnak az önállóvá válás útján, és az az időintervallum, melyet egy-egy ilyen tevékenységgel töltenek, egyre inkább kitolódik. Ezek a gyakorlatok alapot adnak a mindennapi élet problémáinak megoldására.

Általánosságban elmondható, hogy a Montessori eszközök, és maga a módszer jól alkalmazható már ebben az életkorban is, ahogy ezt Maria Montessori is ajánlja, minden egyes nevelési területében. A bölcsődében mindent sokszor ismételünk, bizonyos időnként visszatérünk ugyanarra a tevékenységre, mélyítjük a megszerzett ismereteket. Ebben a korban nagyon fontos a gyermekek mindenoldalú megismerése, mindig ehhez mérten adjuk a feladatokat, és ennek értelmében foglakozunk velük, illetve segítjük Őket az önfelfedezés útján.

Montessori Tehetség Bölcsőde

Budapest XXI.kerület

adminAz önállóságra való nevelés kétnyelvű a Montessori Tehetség Bölcsődében