A Montessori környezet megadja minden gyermek számára azt a lehetőséget, hogy fejlessze saját tanulási készségét képessége és aktuális érdeklődése alapján.

Minden gyermeket - egyéniségét is figyelembe véve - támogatunk abban, hogy a saját ütemében tanulhasson.

A tananyag a Nemzeti Alaptanterv által megszabott elvárás rendszerre épül, melyhez biztosítjuk az optimális feltételeket:

 • Kis osztálylétszámot: maximum 18 fő, mely kulcsfontosságú a hatékony, eredményes tanuláshoz, fejlesztéshez

 • Iro
 • Montessori módszereire támaszkodunk a tanulási folyamatban

 • Első osztálytól két nyelven való tanítás-tanulás

 • Lexikális tudás helyett kompetencia fejlesztés

 • Ösztönző környezet a tanuláshoz, kreativitás kibontakoztatásához

 • Differenciálást, figyelembe véve az egyéni képességeket és érdeklődést is 

 • Egyéni fejlesztést, a felzárkóztatáshoz

 • Tehetséggondozást több területen is: matematika, magyar és idegen nyelv, interperszonális kapcsolatok

 • Két tanító foglalkozik a gyerekekkel egyidejűleg, így segítve őket a tanulásban, biztosítva a két nyelv: magyar, angol együttes jelenlétét

 • A tanulásban fontosnak tartjuk a felfedezés lehetőségét

 • Lehetővé tesszük a próba-szerencse módszert, már csak ezért is: szükségesnek tartjuk a hibákat a feladatmegoldásban!

Azonban túl a tantervi követelményeken célunk, hogy felelősségteljes, független, kreatív, kezdeményező gyerekeket neveljünk a tanuló csoport falain belül, az óvodáskorból megmaradt természetes kíváncsiságukra alapozva támogatjuk az önállóság kialakulását .Célunk az, hogy boldog, vidám kisiskolás éveket nyújtsunk a gyerekek számára, majd biztos alapkompetenciákkal, önálló tanulási szokásokkal, kiegyensúlyozottan engedjük őket tovább.

A tanuló csoportos oktatás mindennapjait a következő területeken való munkálkodás határozza meg:

 • Anyanyelvi és angol nyelvi nevelés: írás-olvasás tanítás mindkét nyelven, csúsztatott tanítási tematikával, különböző módszertannal a homogén gátlás elkerülése érdekében

 • Matematika: a Montessori nevelés legkiforrottabb és leginkább megtámogatott területe

 • Kozmikus nevelés: Környezetismeret, azt hangsúlyozva, hogy mindannyian egy bolygón élünk, és az ÉLET részei vagyunk mind. Célunk egyfajta kozmikus tudatosság kialakítása, ezen belül a környezetvédelem, környezettudatosság erősítése

 • Művészeti nevelés: Rajz és vizuális kultúra, mert minden gyermek egy kis művész

 • Testnevelés: a szív terhelhetősége 8 és 12 éves kor között fejleszthető. Emiatt fontos, hogy megdolgoztassuk a gyerekek szervezetét.

 • Az érzékszervek fejlesztése, a perceptuális tanulás megalapozása

 • A mindennapi élet gyakorlatai, Technika és életvitel: ennek részeként kis konyha sarok az osztályteremben, ahol salátát, süteményt készítünk délutánonként, a mi konyhánk

  Angol nyelv

  Tudjuk jól, milyen gátlásokkal kell megküzdeni az idegen nyelv tanulása, elsajátítása, használata során, ezért ebben is, ahogyan az egész tanuló csoportos tanítási koncepciónkban kulcsfontosságú a stresszmentesség.

  Nyelvtanításunk elsősorban tartalom központú. A gyerekeket nagy mennyiségű angol nyelvi hatás éri inspiráló témakörökön keresztül. A célnyelven oktatott tantárgyaink (anyanyelvi megerősítéssel): Iro

    • Környezeti nevelés

    • Testnevelés

    • Rajz és vizuális kultúra

    • Technika és életvitel

    • Ének-zene

  A szóbeli kommunikáción túl az írás-olvasás elengedhetetlen része az idegen nyelvi kommunikációnak. Angol írás és olvasástanításnak saját módszertanát használjuk, összehangolva a magyarral, az esetleges negatív transzferhatások elkerülése érdekében.

  • Célunk az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése azon gyermekek esetében, akiknek nincsen az angol nyelvvel előzetes élményük

  • Örömteli nyelvtanuláson keresztül az érdeklődés fenntartása, erőteljes ösztönzés a nyelv használatára

  • Sikerélmény nyújtása mely motiválja a későbbi nyelvtanulást és idegen nyelven történő kommunikációt

  Dalokon, szokások megismerésén keresztül betekintés az angolszász népek kultúrájába - ezzel is elősegítve a másság iránti tolerancia fejlődését.

“Egy idegen nyelv megismertetése, és a kultúra, ami vele jár, az egyik leghasznosabb dolog, amit tehetünk a gyerekek empátiájának, beleérző képességének és kulturális szemléletmódjának tágításáért.”

Michael Gove