Módszerünk, melynek megalkotója Montessori Mária, egy gyermekközpontú oktatási szemlélet, ami a gyermekek tudományos megfigyelésén alapul. Dr Montessori módszere időtállónak bizonyult, 100 éve sikeresen alkalmazzák különböző kultúrában a világ minden táján.  Montessori Mária (1870-1952) Olaszország első orvosnője volt. Orvosi diplomájával gyógypedagógiai intézetet vezetett, majd további tanulmányok után 1907-ben megnyitotta a Casa dei Bambini-t az első Gyermekek házát a 3-6 éves korú gyermekek számára. Az itt végzett megfigyeléseire, addigi tapasztalataira alapozva dolgozta ki sajátos módszerét, mely azóta világszerte elterjedt.

Az általa megálmodott és megvalósított irányelvek a következők:

 • Szabadságra, önállóságra és önművelésre nevelés
 • Kötelező haladási ütem helyett a saját fejlődési ütem  az egyénre szabott fejlesztés a meghatározó
 • Segítő, támogató, tájékoztató, csak a legszükségesebb esetben beavatkozó pedagógusok nevelnek, a parancsoló, irányító és az ismereteket közlő pedagógus helyett
 • Önálló tanulás a tanításközpontúság helyett
 • Minden gyermek életében vannak fogékony periódusok, ezekben az időszakokban az intenzív érdeklődés hatására a tudást különösebb erőfeszítés nélkül szívja magába a gyermek
 • Az ismereteket lényegükben hordozó szemléltető eszközök, szabad polcokon elhelyezett, igényeknek megfelelően választhatók és ennek megfelelően tervezett környezetben alkotják a nevelés színterét.

Minden gyermek számára biztosítanunk kell a szabad felfedezés örömét és az önálló problémamegoldás lehetőségét.

Eszközrendszerünk

Az ismereteket lényegükben hordozó szemléltető eszközök szabad polcokon vannak elhelyezve, mintegy megteremtve ezzel az optimális környezetet a fejlődéshez, önálló tanuláshoz.

 • Az érzékszervek fejlesztése
 • A mindennapi élet gyakorlatai
 • Anyanyelvi nevelés
 • Matematikai nevelés
 • Kozmikus nevelés
 • Művészeti nevelés (irodalom, zene, vizuális munka)
 • Testi nevelés és úszás, korcsolya

Az óvodai nevelésünk mindennapjait az ezen területeken való munkálkodás határozza meg integrálva a testi nevelést és az angol oktatást.

A Montessori pedagógia sajátossága, hogy olyan speciális eszközökkel való nevelést, oktatást tartalmaz, amely a hagyományos és más alternatív módszerekben nem található.