OGRE – Tehetségműhely? Mi az?

Óvodánk 2010 szeptemberében indította útjára a tehetségműhelyét, OGRE (Optimal Giftedness Ready Education). Kezdetben preschool néven működött és pusztán az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges pszichikus funkciók megtámogatására szántuk, ezen a koncepción azonban következő év februárjában változtattunk kicsit. Megpályáztuk és nyertünk is az “Óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” című pályázaton. Célunk egy olyan műhely létrehozása volt, melyben célzott fejlesztő játékokkal és feladatokkal bontakoztatjuk ki az angol nyelvi tehetségeinkben rejlő lehetőségeket, azonban a gyakorlatban ennél többet tudtunk megvalósítani.

Az OGRE feladata:

  • A második nyelvi kompetencia emelt szintű fejlesztése az ötödik életévüket betöltött óvodás gyerekek számára
  • A gyermeki személyiség fejlesztése a gyengébb területeken (inter és intraperszonális kompetenciák)
  • Az utolsó éves óvodások iskolába lépésének megkönnyítése

Kik azok az OGRÉsok?

Azok az ötödik évüket betöltött gyerekek, akik óvodai csoportjainkba járnak. Innen lépnek ki a csoportos életből, minden harmadik héten, hétfőtől péntekig 8.30-15.00-ig. Az ezen kívüli óvodai idejüket az ogrés gyerekek is a csoportszobákban töltik.

Miért nem hamarabb?

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az óvodában, kétnyelvű környezetben töltött évek hatására öt éves kor körül következik be a beszédprodukcióbeli aktivitás. Az addigi angol nyelvi  fejlődés leginkább a beszédértést érleli, a megnyilvánulások pedig jobbára repetitív, ismétlődő jellegűek. Azonban úgy tűnik, van egy erőteljes fejlődésbeli felgyorsulás ebben a korban: az öt éves gyerekek számára megnyílik a nyelv és összeérnek szavak, kifejezésekké, nyelvtani szerkezetek válnak egyértelművé. Emellett a vegyes életkorú csoportösszetételnek köszönhetően, a beszokó kiscsoportos életkorú társakat figyelve és nekik segítve megjelenik  az “én már nagy vagyok” bizonyossága és szépen lendületet ad a beszédbátorságnak. Ezt a folyamatot kívánjuk megtámogatni az OGRÉban is.  Ezen kívül megmaradt az a nem titkolt célunk is, hogy segítünk az óvoda és iskola szakadék áthidalásában is.

Hogyan zajlik egy nap?

13.00-13.30. Játékos angol foglalkozás
13:30-14.30 Egyéni fejlesztés / szabad játék a csoport többi tagjának
14.30-15.00 Játékos angol foglalkozás mozgással