OGRE – Tehetségműhely? Mi az?

Óvodánk 2010 szeptemberében indította útjára a tehetségműhelyét, OGRE (Optimal Giftedness Ready Education). Kezdetben preschool néven működött és pusztán az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges pszichikus funkciók megtámogatására szántuk, ezen a koncepción azonban következő év februárjában változtattunk kicsit. Megpályáztuk és nyertünk is az “Óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” című pályázaton. Célunk egy olyan műhely létrehozása volt, melyben célzott fejlesztő játékokkal és feladatokkal bontakoztatjuk ki az angol nyelvi tehetségeinkben rejlő lehetőségeket, azonban a gyakorlatban ennél többet tudtunk megvalósítani.

Az OGRE feladata:

  • A második nyelvi kompetencia emelt szintű fejlesztése az ötödik életévüket betöltött óvodás gyerekek számára
  • A gyermeki személyiség fejlesztése a gyengébb területeken (inter és intraperszonális kompetenciák)
  • Az utolsó éves óvodások iskolába lépésének megkönnyítése

Kik azok az OGRÉsok?

Azok az ötödik évüket betöltött gyerekek, akik óvodai csoportjainkba járnak. Innen lépnek ki a csoportos életből, minden harmadik héten, hétfőtől péntekig 8.30-15.00-ig. Az ezen kívüli óvodai idejüket az ogrés gyerekek is a csoportszobákban töltik.

Miért nem hamarabb?

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az óvodában, kétnyelvű környezetben töltött évek hatására öt éves kor körül következik be a beszédprodukcióbeli aktivitás. Az addigi angol nyelvi  fejlődés leginkább a beszédértést érleli, a megnyilvánulások pedig jobbára repetitív, ismétlődő jellegűek. Azonban úgy tűnik, van egy erőteljes fejlődésbeli felgyorsulás ebben a korban: az öt éves gyerekek számára megnyílik a nyelv és összeérnek szavak, kifejezésekké, nyelvtani szerkezetek válnak egyértelművé. Emellett a vegyes életkorú csoportösszetételnek köszönhetően, a beszokó kiscsoportos életkorú társakat figyelve és nekik segítve megjelenik  az “én már nagy vagyok” bizonyossága és szépen lendületet ad a beszédbátorságnak. Ezt a folyamatot kívánjuk megtámogatni az OGRÉban is.  Ezen kívül megmaradt az a nem titkolt célunk is, hogy segítünk az óvoda és iskola szakadék áthidalásában is.

Hogyan zajlik egy nap?

13.00-13.30. Játékos angol foglalkozás
13:30-14.30 Egyéni fejlesztés / szabad játék a csoport többi tagjának
14.30-15.00 Játékos angol foglalkozás mozgással

Tehetséggondozás 2018/2019

A korábbi években, mint Tehetségpont működtünk az angol nyelvi tehetségek szűrésének és fejlesztésének terén.

  • 2018-ban megpályáztuk az NTP-OTKP-18-0125 számú pályázatot és el is nyertünk 800.000ft állami támogatást, tehetségfejlesztő program kidolgozására, angol nyelvi eszköztárunk bővítésére, kapcsolódó programokra.

A részletes tervezést a megvalósítás követte. A programokat heti 1x beépítettük a Tehetségműhely munkájába. Célkitűzéseinket és a produktumokat folyamatosan kommunikáltuk a szülők, a csoportos pedagógusok és a Csepeli Tehetségsegítő Tanács felé, melynek a mi tehetségpontunk is tagja.

Az év eleji angol nyelvi szintfelmérés alapján, a gyereket 8-8fős csoportba osztottuk az elért szinteknek megfelelően. A folyamatot és az angol nyelvi készségekben, személyiségekben történt változásokat folyamatosan dokumentáltuk, a project mozzanatairól fényképeket készítettünk.

A project témájául egy a gyerekek által kedvelt angol mesét választottunk: Goldilocks and the three bears. A mese köré csoportosítottuk a különböző angol nyelvi kommunikációs gyakorlatokat, személyiségfejlesztő játékokat, változatos kézművestechnikákat stb. A project komplexitását adta a Fabula Bábszínházzal, a Fővárosi Növény-és Állatkerttel és egy ökojátszótér- telepítő céggel kötött együttműködésünk. Az intézményi évzáró műsorba építettük bele a nevelési év folyamán feldolgozott mesét, melyet a Tehetségműhelyben résztvevő gyerekek adtak elő. A tevékenység sikerességét mutatta az, hogy a gyerekek gyorsan, könnyen tanulták a mese szövegét, természetesen, bátran nyilvánultak meg angol nyelven, esztétikus és kreatív eszközöket készítettek a saját előadásukhoz. Az évvégi angol nyelvi szintfelmérő pedig egyértelmű fejlődést mutatott, leginkább a korábban gyengébb eredményt elérő gyerekeknél. Átlagosan 41%-ot javítottak önmagukhoz képest!

  • 2019-ben Akkreditált Tehetségpont lettünk és az angol nyelvi tehetséggondozás mellett a matematikai tehetségcsírák kibontakoztatását is célul tűztük ki a következő nevelési évre.

NEmzeti Tehetsegprogram
NEmzeti Tehetsegprogram