Befogadó intézményünk a csepeli Móra Ferenc Általános Iskola. Mit is jelent ez pontosan?

A tankötelezettség bizony nem jelenti azt, hogy a tanulónak az iskola épületében kell a szükséges tudást megszereznie, hanem magántanulóként is teljesítheti tanulmányi kötelezettségeit.

Nkt 45. § (5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető. (6) Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget.

Nkt. 55.§ (1) és (2) értelmében az igazgató mentesítheti a tanulót a készségtárgyak alól. A magántanulót … az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. (3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.

Teendő:

  • Beiratkozás 2017 tavaszán a Móra Ferenc Általános Iskolába, ezáltal a tanulói jogviszony életbe lép.
  • A magántanulói jogviszony elindítása: szülői kérvény benyújtása az iskola igazgatójához.
  • Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményét kéri.
  • Az iskola igazgatója dönt, határozatot ad ki a magántanulói jogviszonyról.