A Montessori környezet megadja minden gyermek számára azt a lehetőséget, hogy fejlessze saját tanulási készségét képessége és aktuális érdeklődése alapján.

Minden gyermeket – egyéniségét is figyelembe véve – támogatunk abban, hogy a saját ütemében tanulhasson.

A tananyag a Nemzeti Alaptanterv által megszabott elvárás rendszerre épül, melyhez biztosítjuk az optimális feltételeket:

 • Kis osztálylétszámot: maximum 15 fő, mely kulcsfontosságú a hatékony, eredményes tanuláshoz, fejlesztéshez

 • Montessori módszereire támaszkodunk a tanulási folyamatban

 • Első osztálytól két nyelven való tanítás-tanulás

 • Lexikális tudás helyett kompetencia fejlesztés

 • Ösztönző környezet a tanuláshoz, kreativitás kibontakoztatásához

 • Differenciálást, figyelembe véve az egyéni képességeket és érdeklődést is 

 • Egyéni fejlesztést, a felzárkóztatáshoz

 • Tehetséggondozást több területen is: matematika, magyar és idegen nyelv, interperszonális kapcsolatok

 • Két tanító foglalkozik a gyerekekkel egyidejűleg, így segítve őket a tanulásban, biztosítva a két nyelv: magyar, angol együttes jelenlétét

 • A tanulásban fontosnak tartjuk a felfedezés lehetőségét

 • Lehetővé tesszük a próba-szerencse módszert, már csak ezért is: szükségesnek tartjuk a hibákat a feladatmegoldásban!

Azonban túl a tantervi követelményeken célunk, hogy felelősségteljes, független, kreatív, kezdeményező gyerekeket neveljünk az iskola falain belül, az óvodáskorból megmaradt természetes kíváncsiságukra alapozva támogatjuk az önállóság kialakulását .Célunk az, hogy boldog, vidám kisiskolás éveket nyújtsunk a gyerekek számára, majd biztos alapkompetenciákkal, önálló tanulási szokásokkal, kiegyensúlyozottan engedjük őket tovább.

Az iskolai oktatás mindennapjait a következő területeken való munkálkodás határozza meg:

 • Anyanyelvi és angol nyelvi nevelés: írás-olvasás tanítás mindkét nyelven, csúsztatott tanítási tematikával, különböző módszertannal a homogén gátlás elkerülése érdekében

 • Matematika: a Montessori nevelés legkiforrottabb és leginkább megtámogatott területe

 • Kozmikus nevelés: Környezetismeret, azt hangsúlyozva, hogy mindannyian egy bolygón élünk, és az ÉLET részei vagyunk mind. Célunk egyfajta kozmikus tudatosság kialakítása, ezen belül a környezetvédelem, környezettudatosság erősítése

 • Művészeti nevelés: Rajz és vizuális kultúra, mert minden gyermek egy kis művész

 • Testnevelés: a szív terhelhetősége 8 és 12 éves kor között fejleszthető. Emiatt fontos, hogy megdolgoztassuk a gyerekek szervezetét.

 • Az érzékszervek fejlesztése, a perceptuális tanulás megalapozása

 • A mindennapi élet gyakorlatai, Technika és életvitel: ennek részeként kis konyha sarok az osztályteremben, ahol salátát, süteményt készítünk délutánonként, a mi konyhánk

  Angol nyelv

  Tudjuk jól, milyen gátlásokkal kell megküzdeni az idegen nyelv tanulása, elsajátítása, használata során, ezért ebben is, ahogyan az egész iskolai tanítási koncepciónkban kulcsfontosságú a stresszmentesség.

  Nyelvtanításunk elsősorban tartalom központú. A gyerekeket nagy mennyiségű angol nyelvi hatás éri inspiráló témakörökön keresztül. A célnyelven oktatott tantárgyaink (anyanyelvi megerősítéssel):

    • Környezeti nevelés

    • Testnevelés

    • Rajz és vizuális kultúra

    • Technika és életvitel

    • Ének-zene

  A szóbeli kommunikáción túl az írás-olvasás elengedhetetlen része az idegen nyelvi kommunikációnak. Angol írás és olvasástanításnak saját módszertanát használjuk, összehangolva a magyarral, az esetleges negatív transzferhatások elkerülése érdekében.

  • Célunk az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése azon gyermekek esetében, akiknek nincsen az angol nyelvvel előzetes élményük

  • Örömteli nyelvtanuláson keresztül az érdeklődés fenntartása, erőteljes ösztönzés a nyelv használatára

  • Sikerélmény nyújtása mely motiválja a későbbi nyelvtanulást és idegen nyelven történő kommunikációt

  Dalokon, szokások megismerésén keresztül betekintés az angolszász népek kultúrájába – ezzel is elősegítve a másság iránti tolerancia fejlődését.

“Egy idegen nyelv megismertetése, és a kultúra, ami vele jár, az egyik leghasznosabb dolog, amit tehetünk a gyerekek empátiájának, beleérző képességének és kulturális szemléletmódjának tágításáért.”

Michael Gove