A mi intézményünkben nem csak angolul tanulnak a gyerekek, hanem egész nap folyamán angol nyelvű nevelésben, oktatásban részesülnek. Tanulócsoportunk és óvodánk nyelvtanítási formája tartalom centrikus, mindennapos élethelyzeteken túl, a tantárgyak tanításában, foglalkozásokban, fejlesztésekben és a szabad játékban is megjelenik a második nyelv. Bölcsődei csoportunkban is találkoznak a gyerekek az angol nyelvvel játékos versek és dalok formájában.

Hitvallásunk

­Hisszük, hogy minden gyermek  veleszületett adottsága révén ösztönösen törekszik a világ megismerésére, intenzív cselekvési vágy él benne. Saját tevékenysége alapján közvetlen tapasztalatokat szerez, kialakulnak és fejlődnek képességei, készségei, gondolkodása, fogalmai.

Tudjuk, hogy csak saját tapasztalatai alapján szerezhet az ember igazi tudást, ezért minden gyerek számára lehetővé tesszük a szabad felfedezés örömét, támogatjuk a problémák önálló megoldását.

A gyerekeket, mint egyedi, megismételhetetlen személyiség kezeljük a saját érési és tanulási tempójához és képességéhez igazítjuk megválasztott pedagógiai módszereinket, a legeredményesebb tanulás, tudás elsajátítás érdekében.

Célunk:

Célunk, hogy dr. Montessori Mária pedagógiai módszerével két nyelven (angol-magyar) fejlesszük a gyermekek testi, elméleti és lelki képességeit. Ez az időtálló, minden kultúrában alkalmazható módszer magában foglalja az elméleti tanulást, a gyakorlati életet, a társadalmi érintkezést és a környezet gondozását is.

Nálunk a gyerekek:

 • Boldog, bátor gyerekek, megtanulják, hogy nem kell félniük kimondani azt, ami az igazságérzetüket bántja, de elfogadják azt is, ha nincsen igazuk.
 • Önállóak. Minden segítséget és támogatást megadunk nekik ahhoz, hogy az önkiszolgálásban, öltözködésben ne kelljen a felnőttek segítségét igénybe venniük, szervezett keretek között.
 • Kreatívak, nem félnek új dolgokat kipróbálni.
 • Egész napos angolul nevelésben vesznek részt. Az angol nyelvet használják is adekvát kommunikációs helyzetekben.
 • Ismerkednek számokkal és betűkkel is, ez része a Montessori környezetnek.
 • Stresszmentes, szeretetteljes környezetben tudnak fejlődni.
 • Montessori képességfejlesztő rendszerében töltik bölcsődei – óvodai – tanulócsoportos éveiket, mely elősegíti az egyéni ütemben fejlődést, saját ütemű tanulást.
 • Spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak a speciális Montessori eszközök segítségével.
 • Tehetséggondozásban részesülnek,
 • Logopédiai fejlesztésben részesülnek,
 • Maguk választják ki azt a tevékenységet, amivel foglalkozni szeretnének, ezáltal fejlesztik önmaguk.
 • Elfogadják, szeretik, tisztelik egymást és minden élőlényt a világban, mert tudják, hogy mindannyian csak egy aprócska részei vagyunk a világnak.

A mi intézményeinkben a gyerekek a legfontosabbak. Szakmai életünket, mindennapjainkat a gyerekek személyiségének, képességrendszerének optimális kibontakoztatása  köré szervezzük.

Intézményünk mint a jó nyelvi gyakorlattal rendelkező intézmény az Oktatási Minisztérium által kiválasztott intézménye lett, 2009-től. Továbbá bemutató és képző intézménye lett az ELTE óvodapedagógus (angol nyelvi képzés) karának és a Nyugat – Magyarországi Benedek Elek pedagógia karának.
Intézményünk alapítványi fenntartású.