A Bölcsődébe lépés nagy mérföldkő szülő és gyermek számára egyaránt. Többnyire ez az első közösség ahol a kisgyermek hosszabb időt tölt, távol szüleitől, az otthoni biztonságtól. Fontosnak tartjuk, hogy az elválás fokozatosan, lehetőség szerint zökkenő mentesen történjen.

Bölcsődénkben biztosítjuk a fokozatos, szülővel történő beszoktatást, A bölcsődei nevelés-gondozás szabályai szerint, módszertani levél alapján.

“A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együtt működést helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermek nevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stressz reakciók (pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges változások… stb.). súlyosságát, időbeni elhúzódását

A tényleges beszoktatás előtt lehetőséget biztosítunk arra, hogy néhány délelőttöt a gyermek szüleivel együtt (főként az udvari játék ideje alatt)

a bölcsődében töltsön. Ekkor ismerkedhet a környezettel, leendő kisgyermek nevelőivel, társaival. A szülőknek információt nyújtunk a bölcsődei napirendről, így a beszoktatás idejére ezt hasonlóvá teheti saját gyermekénél,ezzel is könnyítve a majdani bölcsődei életét.

A beszoktatás időtartama általában 2 hét, minden esetben alkalmazkodva a gyermekekhez( hiszen ők sem egyformák),illetve figyelembe véve a szülők kéréseit is. A hangsúly a fokozatosságon van.

Az első héten a délelőttel, másodikon a délutánnal ismerkedik a gyermek.

A beszoktatás idején – ha szükséges később is – a gyermekek otthoni kedvenc játékukat is magukkal hozhatják, így az otthontól való elszakadás könnyebbé válhat.

A beszoktatás időszakában mindkét kisgyermeknevelő a csoportban tartózkodik. Elfogadó odafordulásukkal segítik a gyermekeket és a szülőket az új helyzethez való alkalmazkodásban. Fontos ez mindkét fél számára,hiszen a nevelő jobban megismeri a gyermeket, eleinte figyeli,majd fokozatosan kapcsolódik be gondozásába. A szülő az együtt töltött idő alatt felteheti kérdéseit,illetve ez az idő megerősítheti őt abban,hogy gyermeke a legjobb helyre került.

Tapasztalataink szerint az elválás sokszor a szülőknek is nehézséget okoz, amit a kisgyermek minden esetben megérez, és ő is elbizonytalanodhat. Fontos,hogy a szülő bízzon a  választott nevelőben, magabiztosságot sugározzon gyermeke felé, így benne is biztonságérzetet kelt, megkönnyítve ezzel a beszoktatást.